Category

Corona

09:28 #Inform Waarom mag mijn broer wel naar school gaan en ik niet?

By | Corona, Kleuteronderwijs | No Comments

Op vrijdag 15 mei is het zover: sommige kinderen mogen terug naar school, maar onze kleuters blijven nog thuis of in de opvang. Hoe zullen kleuters deze nieuwe overgang beleven? En hoe kunnen wij als leraren (en ouders) hen hierbij ondersteunen en houvast bieden?

Het coronavirus zorgde voor een breuk in de leefwereld van zowel ouders, leraren als onze kleuters: “iedereen in zijn kot” betekende voor vele kinderen weinig contact met leeftijdsgenootjes en vele dagen thuis of in de opvang op school. Voor alle kinderen vergde dit aanpassing. Voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld kleuters met een moeilijke thuissituatie, wellicht nog het meest. Daarom is het belangrijk om hiermee als leraar of als ouder aan de slag te gaan.

Om leraren, ouders en kleuters te helpen om over de diverse Corona-ervaringen in gesprek te gaan stelt kleutergewijs vertelplaten ter beschikking. Vertelplaten maken het (on)bekende visueel en bieden een aanknopingspunt om op een laagdrempelige manier het gesprek aan te knopen over moeilijke thema’s.

15:19 #Inform Posters en infofiches psychosociale opvang

By | Corona | No Comments

In deze uitzonderlijke tijden willen we naast de focus op de praktische en organisatorische noden ook aandacht schenken aan het psychosociaal welzijn van onze medewerkers.
Van medewerkers wordt veel gevraagd momenteel. Ze moeten zich snel aanpassen aan een andere manier van werken en communiceren. Medewerkers kampen met angsten en onzekerheden. Deze onzekerheden kunnen nog wel enige tijd aanhouden. Daarom wensen we tijdig extra aandacht te besteden aan psychosociale ondersteuning.
Hierbij speel je als directeur een cruciale rol. Om je hierbij te ondersteunen vind je via dit artikel ondersteunend materiaal.

We stellen je 12 info-fiches voor. Afhankelijk van je specifieke noden kan je ze doornemen.

– Hoe medewerkers geruststellen die nog fysiek aanwezig moeten zijn op het werk?

– Hoe hulpverleners ondersteunen tijdens een (corona)crisis?

– Hoe ga ik om met angstgevoelens i.v.m. de pandemie?

Lockdown en verslaving

– Wat doe je wanneer bij een medewerker een besmetting Covid 19 wordt vastgesteld?

– Hoe bereiden we ons voor op de periode na Covid 19?

– Hoe geruchten omtrent Covid 19 in de onderneming beperken en beheren?

Rouwbeleid in tijden van Covid 19

– Rouw van een collega op de werkvloer

– Telewerken in bijzijn van kinderen

– Veerkracht in tijden van thuiswerk

– Telewerk: je ideale werkpost

Mis je nog wat visueel materiaal om bepaalde boodschappen binnen je schoolmuren te verduidelijken?
Dan heb je keuze uit deze posters.

Voor een visueel stappenplan rond:

– Hoe doe ik concreet mijn mondmasker aan
– In 10 stappen naar een goede handhygiëne
– De juiste gewoontes op de werkplaats
Nies- en hoesthygiëne
– Hoe trek ik concreet mijn handschoenen uit

Voor een grote foto – om de aandacht te pakken rond:

– Draag een mondmasker waar de sociale afstand moeilijk is

Sluit het toiletdeksel vooraleer je doorspoelt

– Bewaar voldoende afstand

Via een affiche-actie in de leraarskamers en een communicatie op de Huis 11 website wensen we de mogelijke hulpverleners voor de medewerkers extra in de kijker te plaatsen. De focus ligt hierbij op de rol van de vertrouwenspersoon. Hierover volgt later meer info.

Ervaar jezelf angstgevoelens of ken je medewerkers met angstgevoelens? Dan kan deze pragmatische interactieve webinar jou of je medewerker misschien helpen.

Heb je nog specifieke noden of vragen rond de psychosociale ondersteuning voor jezelf of voor je medewerkers kan je altijd contact opnemen met An Jennes.

17:40 #Inform Zo zie je het bos door de bomen

By | Corona | No Comments

Asynchroon en synchroon digitaal lesgeven: zo zie je het bos door de bomen.

De explosie aan blogs over afstandsonderwijs, digitale didactiek en online leren is nog nooit zo groot geweest. Deze blog wil daar niets aan toevoegen, wel structuur en houvast brengen. En de vele mogelijkheden laten zien. De tabel vat samen op welke manier je digitaal kan lesgeven/leren volgens deze legende:

Synchroon lesgeven en leren: docent en studenten gelijktijdig in één virtuele ruimte. Je kan dit pinnen op één moment.
Asynchroon lesgeven en leren: docent geeft geen/minder live les en coördineert het leerproces via een online leerpad.
1/1: docent interageert met individuele student of er is geen interactie (louter aanbod)
In groep: docent interageert met meerdere studenten, studenten interageren onderling of werken samen
Noot: waar docent staat, kan ook leraar staan. Waar student staat kan ook leerling of cursist staan.

De voorbeelden in de kwadranten dienen ter duiding en inspiratie. Af en toe staat er een tool bij, maar het is nog handiger om de tools binnen je eigen werkomgeving (Google, Microsoft, Apple, …) of leerplatform (Blackboard, Toledo, Canvas, Smartschool, Seesaw, … ) te gebruiken.