Centrum voor leerlingenbegeleiding

Soms heeft een leerling extra hulp, begeleiding of informatie nodig.
In dat geval kan een beroep worden gedaan op het Centrum voor leerlingenbegeleiding, kortweg het CLB.
Het CLB waakt niet alleen over de medische gezondheid van de jongeren, maar ook over hun psychosociale welbevinden. Ook begeleiden zij leerlingen in hun onderwijsloopbaan, bij leermoeilijkheden en spijbelgedrag.

CLB GO! Leuven-Tienen-Landen
vest. Tienen
Oude Vestenstraat 14
3300 Tienen
016 81 58 18
onthaal@clbleuventienen.be
www.clbleuventienen.be

CLB GO! Leuven-Tienen-Landen
vest. Leuven
Redingenstraat 86
3000 Leuven
016 30 80 10
onthaal@clbleuventienen.be
www.clbleuventienen.be