GO! scholengroep Huis 11 wordt bestuurd door een Algemene Vergadering,
Raad van Bestuur en een College van Directeurs.
De dagelijkse leiding is in handen van de Algemeen Directeur.

 

Onze scholen werken op pedagogisch niveau nauw samen met elkaar in 3 scholengemeenschappen:
scholengemeenschap secundair onderwijs onder leiding van een coördinerend directeur
scholengemeenschap basisonderwijs onder leiding van een directeur-coördinator

Daarnaast bieden de algemene diensten van onze scholengroep
gespecialiseerde ondersteuning aan alle onderwijsinstellingen.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is bevoegd voor de bekrachtiging van de jaarrekening,
de begroting en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.
De algemene vergadering bestaat uit twee afgevaardigden per schoolraad die deel uitmaken
van de scholengroep en de voorzitter van de raad van bestuur, die de algemene vergadering voorzit.
De algemeen directeur woont de algemene vergadering bij.

Raad van Bestuur

 

De raad van bestuur heeft bevoegdheden op vlak van algemeen beleid,
pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid.
De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozenen, drie gecoöpteerde leden
en de algemeen directeur met raadgevende stem.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende leden:

Rik Haex, Frank Peetermans, Jeroen Thys, Luc Neyns,
Gaby Hostens, Leen Van den Heuvel, Lieve Michaux, Martijn Cielen & Wim Dereze

Algemeen directeur + codi & dico

De algemeen directeur staat in voor het dagelijks beheer van de scholengroep
en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op niveau van de scholengroep.
Het mandaat van algemeen directeur wordt waarnemend uitgevoerd door Gunther Degroote.

Saskia Dekocker bekleedt de functie van coördinerend directeur (codi)
van de scholengemeenschap secundair onderwijs
en coördinerend directeur voor het secundair onderwijs in regio Leuven.
Elke Ceuleers bekleedt de functie van coördinerend directeur
voor de scholengemeenschap Tienen-Landen.
Zij ondersteunen de directeurs van onze secundaire scholen,
waarborgen van een soepele werking van de scholengemeenschap
en werken in nauw overleg met de algemeen directeur.

Delila Denivelle bekleedt de functie van directeur-coördinator (dico)
binnen de scholengemeenschap van het basisonderwijs.
Haar taken omvatten het ondersteunen van de directeurs van onze basisscholen,
het waarborgen van een soepele werking van de scholengemeenschap,
zij werkt in nauw overleg met de algemeen directeur.

College van Directeurs

Het college van directeurs bestaat uit alle directeurs van de scholen die deel uitmaken van de scholengroep.
De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs.
Het college van directeurs staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur
en voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Scholengemeenschappen

Onze scholengroep heeft 3 scholengemeenschappen, één voor het basisonderwijs en twee voor het secundair onderwijs.
Zij werken vooral samen voor pedagogische aangelegenheden.

Vertrouwenspersonen

Annick Vogels: vpannick@huis11.be
Miet Schmitz: vpmiet@huis11.be