Disclaimer en privacybeleid

GO! scholengroep Huis 11 besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website
en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks alle inspanningen kan het GO! scholengroep Huis 11 niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Disclaimer

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont,
zal GO! scholengroep Huis 11 al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken.
Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via info@huis11.be.

GO! scholengroep Huis 11 spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen.

GO! scholengroep Huis 11 kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is
van onderbrekingen en andere technische problemen.

GO! scholengroep Huis 11 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade
die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie.
Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur,
programma’s of andere gegevens op jouw computersysteem.

GO! scholengroep Huis 11 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van
de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.
De website van GO! scholengroep Huis 11 bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden.
Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld.
GO! scholengroep Huis 11 controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet.
GO! scholengroep Huis 11 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

GO! scholengroep Huis 11 heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.

Privacybeleid

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van GO! scholengroep Huis 11
gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden.
Die bestanden behoren uitsluitend toe aan GO! scholengroep Huis 11.

GO! scholengroep Huis 11 respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website
en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier)
aan GO! scholengroep Huis 11 verschaft,
altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld.
Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens.
De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van GO! scholengroep Huis 11 verstrekt,
worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel.
De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.

Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door GO! scholengroep Huis 11,
of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met info@huis11.be.